Kommissionens förordning (EG) nr 11/2004 av den 5 januari 2004 om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på import av nejlikor (standard) med ursprung i Västbanken och Gaza