Rådets förordning (EG) nr 1900/2001 av den 27 september 2001 om avslutande av antidumpningsöversynen rörande de slutgiltiga antidumpningsåtgärder mot import av TV-kamerasystem med ursprung i Japan som infördes genom rådets förordning (EG) nr 2042/2000