Kommissionens förordning (EG) nr 1337/2005 av den 12 augusti 2005 om utfärdande av exportlicens för vin