Decizia Consiliului din 19 decembrie 2002 privind încheierea unui Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Canada în conformitate cu articolul XXVIII din GATT 1994 privind modificarea concesiunilor referitoare la cereale prevăzute în lista CE CXL anexată la GATT 1994$