Padomes Lēmums (2002. gada 19. decembris) par Eiropas Kopienas un Kanādas Nolīguma vēstuļu apmaiņas veidā noslēgšanu atbilstīgi GATT 1994 XXVIII pantam nolūkā grozīt koncesijas attiecībā uz labību, kas paredzētas GATT 1994 pievienotajā EK CXL grafikā