2003/253/EY: Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 2002, Euroopan yhteisön ja Kanadan välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla EY:n CXL-luettelossa mainittujen viljaa koskevien myönnytysten muuttamiseksi