Kommissionens förordning (EG) nr 1439/2002 av den 7 augusti 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker