Γραπτή ερώτηση αριθ. 669/84 του κ. Alex Falconer προς την Επιτροπή Θέμα: Εκτροφή ελαφιών