SKRIFTLIG FRÅGA E-2703/00 från Christopher Huhne (ELDR) till kommissionen. EU-medborgare boende i annan medlemsstat.