Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.3206 - Schroder Ventures Limited/Rodenstock) - Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)