SKRIFTLIG FRÅGA E-1049/02 från Claude Moraes (PSE) till kommissionen. Fri rörlighet för personer och dödsfallsersättning inom EU.