Förteckning över de dokument av betydelse för EES som kommissionen vidarebefordrat till rådet 3.1.-7.1.2000