SKRIFTLIG FRÅGA E-0632/00 från María Ayuso González (PPE-DE) till kommissionen. Sociala och ekonomiska följder av minskade exportbidrag för bearbetningsindustrin.