mål T-151/05: Talan mot Europeiska gemenskapernas kommission väckt den 14 april 2005 av Nederlandse Vakbond Varkenshouders m.fl.