Kommissionens förordning (EG) nr 1679/2001 av den 22 augusti 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker