SKRIFTLIG FRÅGA E-3407/00 från Armando Cossutta (GUE/NGL) till rådet. Utvisning från Tyskland av italienska medborgare.