SKRIFTLIG FRÅGA E-1807/02 från Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) till kommissionen. Ineffektivt genomförande av kompletterande undervisningsprogram i Grekland.