SKRIFTLIG FRÅGA P-3070/01 från Chantal Cauquil (GUE/NGL) till kommissionen. Delfindöd i gemenskapens fiskevatten.