SKRIFTLIG FRÅGA E-3664/00 från Piia-Noora Kauppi (PPE-DE) till kommissionen. Europeiska investeringsbankens verksamhet på den finska kreditmarknaden.