SKRIFTLIG FRÅGA E-1737/01 från Erik Meijer (GUE/NGL) till kommissionen. Olönsamma investeringar och kvardröjande kapacitetsbrist inom godstrafiken på järnväg mellan Nederländerna och Italien.