Förslag till avgörande av generaladvokat Geelhoed föredraget den 26 september 2002. # Europaparlamentet mot Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (SERS) och Ville de Strasbourg. # Skiljedomsklausul - Försenat genomförande av ett avtal - Förseningsavgifter - Tillfällig ränta. # Mål C-167/99. parlamentet mot SERS och Ville de Strasbourg TITJUR