SKRIFTLIG FRÅGA E-2244/01 från Alexander de Roo (Verts/ALE) till kommissionen. Bygget av riksväg A73 Syd.