Sag C-246/21 P: Appel iværksat den 19. april 2021 af Europa-Parlamentet til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Udvidede Afdeling) den 3. februar 2021 i sag T-17/19, Europa-Parlamentet mod Giulia Moi