2000/466/EG: Europaparlamentets beslut av den 13 april 2000 om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor avseende genomförandet av fondens budget för budgetåret 1998