/* */

Skriftlig fråga E-1893/05 från Ole Krarup (GUE/NGL) till kommissionen. Läget i Andorra