Rozhodnutí Komise (EU) 2020/2152, ze dne 17. prosince 2020 o poplatcích splatných Agentuře Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů za shromažďování, zpracovávání a analýzu informací předávaných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 (Text s významem pro EHP)