Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7940 – Netto/Dagligvarubutik på Armitage Avenue Little Hulton) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)