Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.7940 – Netto/Veletrgovina na Armitage Avenue, Little Hulton) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP)