Kommissionens förordning (EG) nr 1093/2001 av den 1 juni 2001 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 245/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1673/2000 om den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa som odlas för fiberproduktion