SKRIFTLIG FRÅGA E-0074/02 från Concepció Ferrer (PPE-DE) till kommissionen. Tekniskt bistånd till Kina för sanitära och fytosanitära åtgärder.