Domstolens dom (femte avdelningen) den 9 november 2000. # Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland mot Europeiska kommissionen. # EUGFJ - Avslut av räkenskaper - Räkenskapsåret 1995 - Förordning (EEG) nr 1164/89 - Stöd för spånadslin och hampa. # Mål C-148/99. TITJUR Förenade kungariket mot kommissionen