Tillkännagivande om att giltighetstiden för vissa antidumpningsåtgärder har löpt ut$