Frankrike mot kommissionen TITJUR Domstolens dom den 15 december 1987. # Franska republiken mot Europeiska gemenskapernas kommission. # Havsfiske - Fastställande av kvoter i fall då rådet inte agerat - Finansiering FEOGA. # Mål 336/85.