Yttrande från rådgivande kommittén för koncentrationer avgivet vid dess åttiosjunde möte den 27 november 2000 om ett preliminärt utkast till beslut i ärende COMP/M.1940 - Framatome/Siemens/Cogema (Text av betydelse för EES)