Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om elektronisk registrering och rapportering av fiskeverksamheter och om metoder för fjärranalys (KOM(2004)0724 - C6-0187/2004 - 2004/0252(CNS))