/* */

TITJUR Berendse-Koenen Domstolens dom (tredje avdelningen) den 23 mars 2000. # Brottmål mot Berendse-Koenen M.G. en Berendse H.D. Maatschap. # Begäran om förhandsavgörande: Arrondissementsrechtbank Arnhem - Nederländerna. # Direktiv 83/189/EEG - Förbud mot tillväxtstimulerande ämnen - Åtgärder med motsvarande verkan. # Mål C-246/98.