Kommissionens förordning (EG) nr 2304/2003 av den 29 december 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2808/98 om tillämpningsföreskrifter för den agromonetära ordningen för euron inom jordbrukssektorn