Kommissionens förordning (EG) nr 2727/2000 av den 14 december 2000 om upphörande av fiske efter kummel med fartyg under spansk flagg