Kommissionens förordning (EG) nr 49/2002 av den 10 januari 2002 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt