/* */

SKRIFTLIG FRÅGA E-1397/00 från Bernd Lange (PSE) till kommissionen. Genomförande av direktiv 92/61/EEG i Tyskland ‐ bestämmelser om däck.