Byla C-614/14: 2016 m. liepos 5 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas (Sofiyski gradski sad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Atanas Ognyanov (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — SESV 267 straipsnis — Teisingumo Teismo procedūros reglamento 94 straipsnis — Prašymo priimti prejudicinį sprendimą turinys — Nacionalinė norma, pagal kurią nacionalinio teismo teisėjai turi nusišalinti nuo bylos dėl to, kad dėstydami faktines ir teisines aplinkybes prašyme priimti prejudicinį sprendimą pateikė išankstinę nuomonę — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 47 straipsnio antra pastraipa ir 48 straipsnio 1 dalis)