SKRIFTLIG FRÅGA E-2627/99 från Francesco Speroni (TDI) till kommissionen. Säkerhetsbälten i motorfordon.