SKRIFTLIG FRÅGA E-0660/03 från Maurizio Turco (NI) till kommissionen. 514 företag med huvudkontor i Italien och Luxemburg gör sig skyldiga till bedrägeri mot EU-budgeten.