TITJUR JT's Corporation mot kommissionen Förstainstansrättens dom (fjärde avdelningen) av den 12 oktober 2000. # JT's Corporation Ltd mot Europeiska kommissionen. # Insyn - Tillgång till handlingar - Beslut 94/90/EKSG, EG, Euratom - Räckvidden av det undantag som motiveras av skyddet för det allmänna samhällsintresset - Inspektioner och undersökningar - Upphovsmannaregeln - Motivering. # Mål T-123/99.