SKRIFTLIG FRÅGA E-1641/03 från Erik Meijer (GUE/NGL) till kommissionen. Personer som 1991 varit bosatta i den dåvarande delrepubliken Slovenien och haft jugoslavisk nationalitet har förvägrats slovensk nationalitet.