Kommissionens förordning (EG) nr 903/2002 av den 30 maj 2002 om fastställande av viktningskoefficienterna för att beräkna gemenskapens marknadspriser för slaktkroppar av gris och upphävande av förordning (EG) nr 1284/2001