/* */

Kommissionens förordning (EG) nr 926/2001 av den 11 maj 2001 om exportanbud som lämnats för helt slipat rundkornigt ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2281/2000