TITJUR Spanien mot kommissionen Domstolens dom (femte avdelningen) den 13 september 2001. # Konungariket Spanien mot Europeiska kommissionen. # EUGFJ - Avslut av räkenskaper - Räkenskapsåren 1996 och 1997 - Offentlig lagring av nötkött. # Mål C-375/99.