Γραπτή ερώτηση αριθ. 2006/80 του κ. von Wogau προς την Επιτροπή Θέμα: Εξαγωγή καψών και φύλλου αλουμινίου για φιάλες οίνου στη Γαλλία