Mål C-125/02: Talan mot HDI International (HDI) väckt den 5 april 2002 av Europaparlamentet